Historie sdružení Eduwork

Zpětný pohled do historie zachycuje nejdůležitější momenty našeho sdružení:


2013

 

 • Uskutečnili jsme celkem 102 seminářů a 6 webinářů pro učitele v rámci celé ČR. Z toho bylo 73 seminářů na míru a 29 seminářů otevřených v jednotlivých městech ČR.
 • Neustále stoupá počet lektorů, se kterými spolupracujeme.
 • Počet účastníků našich seminářů a webinářů byl v roce 2013 celkem 1136. I tento rok jsme získali výborné reference ze seminářů i webinářů. Přečíst si je můžete ZDE.
 • Na MŠMT jsme akreditovali dalších 170 seminářů pro pedagogy všech typů škol.
 • Doplnili jsme naše webové stránky o nové akce na míru a webináře na míru, které byly rozděleny do několika oblastí a průběžně je doplňujeme.
 • Od 6/2013 realizujeme v MSK projekt Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Projekt je zaměřen na zvýšení ICT kompetencí pro celkem 280 pedagogických pracovníků mateřských škol v MSK v oblasti využívání počítačů a moderních multimediálních a digitálních technologií. Více o projektu se dozvíte na www.moderniskolka.cz.

 

2012

 

 • Rozšířili jsme lektorský tým o cca 10 nových lektorů v oblasti osobnostního rozvoje. Náš pracovní tým tvoří nadále 5 zaměstnanců a cca 40 lektorů na DPP či na ŽL.
 • Naplánovali a uskutečnili jsme celkem 108 seminářů a 10 webinářů pro učitele v rámci celé ČR. Z toho bylo 56 seminářů na míru a 52 seminářů otevřených v jednotlivých městech ČR.  Největší zájem byl opět jako loni o semináře v oblasti interaktivních tabulí s názvem Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní tabuli. 
 • Počet účastníků našich seminářů a webinářů byl v roce 2012 cca 1500. I tento rok jsme získali výborné reference ze seminářů i webinářů. Několik webinářů bylo nahráno a je možné je stáhnout z blogu našich stánek. Webináře byly vedeny ve spolupráci s www.webinare.cz.
 • Získali jsme na MŠMT dalších 130 akreditovaných seminářů pro pedagogy a 2 rekvalifikační kurzy v oblasti obsluhy osobního počítače a Tvorby www stránek.
 • Doplnili jsme naše webové stránky o nové akce na míru, které byly rozděleny do několika oblastí.
 • Připravili jsme průzkum do grantu v MSK. Cílem průzkumu bylo zjistit současný stav, úroveň a dostupnost vzdělávání ICT v mateřských školách v MSK. Výsledky: Z průzkumu vyplývá, že skoro 88% MŠ nezná žádný kurz komplexní kurz v oblasti ICT a digitálních technologií v MSK a pedagogové v 89% MŠ MSK by rádi využívali digitální technologie ve své práci s dětmi. V 93% MŠ mají zájem o vzdělávání v ICT a až 97% učitelů by potřebovalo prohloubit znalosti a dovednosti s digitálními technologiemi. 95% MŠ by se rády zapojilo do projektu, kde by se pedagogové vzdělávali v oblasti ICT a digitálních technologií.
 • Připravili a nechali jsme vytisknout 1000ks DVD. DVD obsahovalo nejrůznější výukové materiály našich lektorů, záznamy z uskutečněných webinářů a ukázky video kurzů. Tyto marketingové  DVD jsou celoročně rozdávány během našich seminářů po celé ČR.
 • Rozšířili jsme spolupráci s o.s. Mandala centrum.

 

 

2011

 

 • V lednu 2011 jsme začali realizovat projekt Práce na dálku s partnerem Proficio o.s. 
 • Současně jsme rozšířili náš tým o 5 pracovních míst. Jedná se o 2 specialisty, lektory a konzultanty ICT,  IT specialistu, koordinátora vzdělávání a administrativního pracovníka. 
 • Naplánovali a uskutečnili jsme celkem 187 seminářů pro učitele v rámci celé ČR. Z toho bylo 107 seminářů na míru a 77 seminářů otevřených v jednotlivých městech ČR.
 • Největší zájem byl o semináře v oblasti interaktivních tabulí s názvem Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní tabuli.
 • Počet účastníků našich seminářů stoupl z 250 účastníků (v roce 2010) na cca 2000. Získali jsme velice kladné reference, které najdete na našich stránkách. Připomínkami se podrobně zabýváme a kvalita je pro nás samozřejmostí.
 • Rozšířili jsme náš lektorský tým o cca 20 zkušených lektorů z oblasti vzdělávání. 
 • Společně s portálem webinare.cz jsme uskutečnili od ledna do května 2011 celkem 6 webinářů na téma Efektivní využití interaktivní tabule při vyučováníVšechny tyto webináře vedla paní Mgr. Ivana Eliášová, lektorka interaktivního vzdělávání. Webinář byl zdarma a zájem ze strany pedagogů byl natolik velký, že jsme byli vyzváni, abychom webinář několikrát zopakovali. Přihlásilo se více než 360 osob, což je cca 60 účastníků na každý webinář. Skutečný počet osob přítomných na webinářích byl 221 pedagogů či ředitelů škol.
 • Eduwork je na Facebooku.

 • Akreditovali jsme dalších 120 seminářů v oblasti ICT a komunikace.

 • Naše webové stránky jsme rozšířili o záložky Akce na míru a Elearning. Katalog vzdělávacích akcí jsme rozdělili podle měst, kde školíme.  

 • Připravili jsme soutěž s dotazníkem pro učitele, kteří se zúčastnili našich seminářů. Našim cílem bylo zjistit, jak se orientují na našich stránkách a jak se jim líbí naše akce. Z výsledků průzkumu vychází 100% spokojenost účastníků seminářů i přehlednost stránek.

 • Vytiskli jsme 2000 ks letáků s pozvánkami na další naše semináře. Letáky byly během roku rozdány mezi účastníky seminářů a koncem roku jsme začali připravovat novou marketingovou kampaň.
 • Registrovali jsme se na stránkách dvpp.info mezi vzdělavatele ve školství. Na tomto portálu jsme začali propagovat aktuální vzdělávací akce.
 • Ve spolupráci s portálem workline.cz jsme natočili a připravili 3 unikátní e-learning kurzy (videometodiky). Tyto kurzy jsou akreditované MŠMT.
   

 

2010

  • Září - prosinec - v tomto období proběhlo cca 20 vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky s více než 250 účastníky z nejrůznějších míst ČR.
  • Srpen - spuštění nových webových stránek Eduwork s rozšířeným obsahem a službami, stránky obsahují katalog vzdělávacích akcí a CRM systém pro správu účastníků vzdělávacích akcí.
  • Akreditace Eduwork o.s. jako vzdělávací instituce na MŠMT pod č. j. 21527/2010-25.
  • Akreditace MŠMT 50 vzdělávacích akcí.
  • Červenec - schválená změna stanov na Ministerstvu vnitra ČR.
  • Získání dotace z OPLZZ jako partneři na projekt - Poradenské a vzdělávací centrum pro práci na dálku s Proficio o.s.
  • Navázání spolupráce s agenturou práce Interwork s.r.o. ke zřízení chráněného pracovního místa pro postižené.
  • Prohloubení spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi (Proficio o.s., Kamínek Montessori o.s., Centrum pro rodinu Kujebáček o.s.).

2009

  • Výroční zpráva 2009.
  • Navázána spolupráce s neziskovými organizacemi Proficio o.s., Centrum pro rodinu Kujebáček o.s.
  • Spuštěny jednoduché www stránky v Google Apps

2008

  • Zřízena online kancelář v Google Apps pro zakládající členy sdružení.
  • 8. 4. 2008 na Ministerstvu vnitra schváleny stanovy.
  • Březen 2008 - přípravný výbor definuje stanovy a cíle Eduworku.

 

 

Kontakt pro obchod

Radka Nepustilová

Tel: +420 602 666 336

Skype: radkanepustilova

Zavolejte mi a ráda vám poradím ohledně našeho produktu či služby. Nebo můžete rovnou provést objednávku.

Email: radka.nepustilova@silnestranky.cz

Zákaznická podpora

Zuzana Kocourková

Tel: +420 774 412 448

Skype: zuzanakocourkova

Jste již našim zákazníkem a nevíte si s něčím rady? Zavolejte mi a pomůžu vám.

Email: zuzana.kocourkova@silnestranky.cz
);