Co je to talent a proč se jím zabývat?

Co je to talent

 • Talent je přirozený způsob chování a myšlení, který je vlastní každému z nás. Podle posledních výzkumů společnosti Gallup® je buď vrozený nebo vzniká ve velice nízkém věku. Na vzorku 1000 osob v oblasti Nového Zélandu, které byly sledovány od 3 do 26 let, bylo zjištěno, že dominantní talenty, které se projevovaly ve 3 letech, byly nejsilnější i v 26 letech! ​
 • Každý člověk nemá jeden, ale celou řadu specifických talentů. Ty samy o sobě však nestačí. Je také potřeba rozvíjet znalosti a dovednosti, aby se z talentu mohla stát silná stránka.


Proč v dnešní době na talentu tolik záleží?

Protože dnes máme neopakovatelnou svobodu volby, jak se svým životem naložíme. A dokud nevíme, v čem skutečně vynikáme a co nás naplňuje, může se tato svoboda stát paradoxně pastí.

Realita dnešního světa:
 • firmám chybí vysoce kvalifikovaní pracovníci v místě jejich působiště a začíná tak celosvětová bitva o talenty pod taktovkou práce na dálku
 • lidé chtějí dělat to, co je baví a potřebují cítit soulad mezi svými hodnotami a hodnotami firem, pro které pracují. Práce na dálku a sdílení zaměstnanců umožní úzkou specializaci jedince a jeho opravdový rozvoj.
Studie Cisco:
 • přes 40% lidí do 30 let dává přednost flexibilitě před vyšším platem (15%)
 • 70% mladých lidí nepovažuje za nutnou fyzickou přítomnost v kanceláři pro odvádění dobré práce.


Talent ve firemní praxi

 • Talent management aneb Vedení podle talentu a silných stránek je cestou k maximálnímu využití potenciálu každého z nás.
 • Všichni děláme svou práci lépe a s větším nadšením, když dostaneme příležitost dělat to, co nás baví a v čem vynikáme.
 • V českém průzkumu z roku 2013 společnosti Gallup® v oblasti angažovanosti bylo zjištěno, že v průměrné organizaci pracuje s plným nasazením pouze 8 % zaměstnanců, 62 % je ke své práci lhostejných a zbývajících 30 % svou práci nesnáší, nebo dokonce ničí výsledky ostatních. ​
 • Naopak pokud firma umožní svým zaměstnancům pracovat na základě silných stránek, tak:
  • je 6x vyšší pravděpodobnost, že budou angažování v práci
  • osobní produktivita vzroste až o 9%
  • produktivita týmu vzroste až o 12,5 %
  • ziskovost firmy vzroste až o 9 %.


Jak přeměnit své talenty na silné stránky

 • Samotná existence talentu pro úspěch nestačí. Nutností je určitá časová investice pro jejich rozvoj do prakticky využitelných silných stránek. Na začátku stojí samotné objevení silných stránek a konzultace s odborníkem. Pak už je jen na vás, kolik věnujete jejich rozvoji.
 • Platí jednoduchá rovnice: Talent x Časová investice = Silné stránky = ÚSPĚCH


 • Společnost se často zaměřuje na eliminaci slabých stránek (až 22% manažerů zdůrazňuje především slabé stránky svých podřízených) namísto, aby se zaměřila na podporu a správné využití těch silných.
 • V případě, že se potýkáte s opravdu výraznou slabou stránkou, zkuste se zamyslet, zda nebude lepší pro určité projekty spolupracovat s někým, pro něhož je daná oblast naopak stránkou silnou. Takové partnerství může přinášet nevídané úspěchy.


Co jsou to hodnoty a jak ovlivňují naše konání?

 • Koncepce sedmi úrovní potřeb podle Barreta, poukazuje na to, že každá bytost na světe roste a rozvíjí se v sedmi oblastech. Úroveň růstu jedince potom závisí na jeho schopnosti uspokojit tyto potřeby.
 • Hodnoty a postoje, které vyznáváme zásadně ovlivňují naše chování a reakce v jednotlivých situacích. Samotné hodnoty mohou být pozitivní (důvěra, odpovědnost), nebo limitující, založené na strachu (msta, obviňování či manipulace). Osobní růst jedince se odvíjí od toho, jak je schopen překonávat nebo zcela eliminovat strach vycházející z určitého hodnotového přesvědčení.
 • Důležitost jednotlivých hodnot pro jedince či organizaci snadno odhalí testy hodnot

Kontakt pro obchod

Radka Nepustilová

Tel: +420 602 666 336

Skype: radkanepustilova

Zavolejte mi a ráda vám poradím ohledně našeho produktu či služby. Nebo můžete rovnou provést objednávku.

Email: radka.nepustilova@silnestranky.cz

Zákaznická podpora

Zuzana Kocourková

Tel: +420 774 412 448

Skype: zuzanakocourkova

Jste již našim zákazníkem a nevíte si s něčím rady? Zavolejte mi a pomůžu vám.

Email: zuzana.kocourkova@silnestranky.cz

Máme certifikovaného kouče

Michal Martoch

Gallup-Certified Strengths Coach

"Hledat a rozvíjet potenciál a talent ostatních mi přináší radost a uspokojení z práce"

Více o Michalovi na oficiálních stránkách Gallupu zde

Reference na testy, konzultace a školení

Ing. Monika Tonowská

„ Díky testu Strengthsfinder jsem poznala své silné stránky. Tímto bych chtěla poděkovat panu Michalovi, který mě provedl celým průběhem testu a hlavně bych ráda vyzdvihla jeho konzultaci. Vysvětlil mi a lidsky přiblížil, co který talent znamená, co si pod ním mám představit a jak s ním mám dále pracovat a rozvíjet ho. Myslím si, že tato jeho konzultace by měla být nedílnou součástí testu a určitě ji doporučuji i ostatním zájemcům."

 

Ing. Monika Tonowská

manažerka obchodního týmu

----------------------------------------------------------

 

Ondřej Winkler

"Když jsem poprvé slyšel od kamaráda o výjimečném testu „Strengthsfinder", jenž je schopen analyzovat moji osobnost a odhalit můj skrytý talent, byl jsem k němu zdravě skeptický. Vždy jsem se snažil poznat sám sebe a rozvíjet svoji osobnost. Jsem však od přírody opatrnější a vše si nejdříve ověřuji. Knihu jsem si po pár měsících skutečně zakoupil a test absolvoval. A nyní mohu říct, že výsledky mě velmi pozitivně překvapily."

 

 

Ing. Ondřej Winkler

IT specialista

 

Další reference >

);